Website Bert Meijerink

Dit is de persoonlijke website van Bert Meijerink uit Giethoorn.

De weblog bevat enkele persoonlijke verhaaltjes en beschouwingen.

Onder het kopje Organisatiekunde is een verzameling pagina's te vinden welke een beknopte samenvatting geven van theorieën welke te maken hebben met organisatieontwikkeling en bewustwording.

 

Onder de rubriek Mijn Links bevinden zich de tijdelijke verwijzingen en downloads. 

 

Onder het kopje Video's zijn enkele videofragmenten te zien van activiteiten en of gebeurtenissen hier uit de buurt.

De ontstaansgeschiedenis van de kop van Overijssel heeft mijn warme belangstelling. Onder het  kopje Geschiedenis wordt verwezen naar enkele pagina's hierover.

Op de Site zult u diverse informatie aantreffen. 

De inhoud van deze site mag alleen worden gebruikt voor eigen gebruik. De eigenaar van deze site aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de juistheid van de informatie, eventuele auteursrechtelijke aansprakelijkheid van derden, en andere mogelijke aanspraken van rechtspersonen. 

De inhoud kan nimmer in verband worden gebracht met de zakelijke functie uitoefening van de eigenaar, de informatie wordt op persoonlijke titel gepubliceerd.

 

Veel plezier,

Bert Meijerink