Website Bert Meijerink

7S-model van McKinsey

Het 7S-model van McKinsey onderscheidt zeven dimensies/aspecten om naar organisaties te 'kijken'.

1. Strategie : actieplan voor het Hoe

2. Structure: bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

3. Systems: systemen en procedures

4. Shared values: waarden en normen

5. Skills: vaardigheden/kerncompetenties

6. Style: cultuur van de organisatie en stijl van leidinggeven

7. Staff: medewerkers

Aan ommezijde van elke S bevindt zich de S van $ (geld dus).