Website Bert Meijerink

Balanced Scorecard

volgens Kaplan & Norton

Op vier gebieden worden doelstellingen met bijbehorende meetbare indicatoren vastgesteld.

Aldus ontstaat een integraal besturings-instrument.