Website Bert Meijerink

Besturend vermogen

Malotaux/Schaafsma/van der Touw

De auteurs trekken een parallel tussen ontwikkelingen in organisaties en de samenleving als geheel.

Hun ontwerp besteedt veel aandacht aan wat zij noemen ‘relatiemanagement’.

Dit begrip vertoont sterke overeenkomst met het idee van Interactie Management zoals dat door Ruis is ontwikkeld.