Website Bert Meijerink

Concurrentiekrachten

volgens Porter

De voornaamste externe invloeden die de concurrentiekracht van een bedrijf bepalen zijn:

- Onderhandelingspositie van leveranciers en afnemers.

- Bedreiging van nieuwe toetreders en vervangende producten.

- Intensiteit van de bestaande concurrenten.