Website Bert Meijerink

Dilemma’s bij onderhandelen

Onderhandelen zit tussen het positieve gevoel bij samenwerking en het negatieve gevoel bij conflicten.

Advies: Spoor de belangen op van de andere partij en onderhandel zoveel mogelijk over deze belangen

en niet over de door de tegenpartij geponeerde opties.

De diverse belangen blijken vaak veel minder strijdig te zijn dan men bij voorbaat veronderstelt.