Website Bert Meijerink

Drie-dimensionale Business Awareness

Het Bewustzijns Besturings Model bestaat op het niveau van de organisatie uit drie dimensies:

Tijds-dimensie: primaire proces

Ruimte-dimensie: communicatieproces

Relatie-dimensie.: interactie tussen de verschillende domeinen/afdelingen.