Website Bert Meijerink

Groeimodel van Greiner

Een organisatie ontwikkelt zich in de tijd in een aantal fasen (van jong naar volwassen).

Gelijktijdig neemt de omvang toe.

Na groei door evolutie is er sprongsgewijze verandering met een beleving van crisis.