Website Bert Meijerink

Situationeel leidinggeven

volgens Hersey en Blanchard

Situationeel leidinggeven hanteert als vertrekpunt de taak (klus) die geklaard moet worden.

Daaraan gerelateerd wordt de taakvolwassenheid van de Medewerker gedefinieerd: M1 , M2, M3 en M4.

In de uitoefening van een functie wordt groei verondersteld in bekwaamheid ('ability') en bereidheid ('willingness').

Op basis hiervan zijn er vier stijlen (S) van leidinggeven te onderkennen.

M1-S1: Instrueren (veel taak en weinig relatie)

M2-S2: Overtuigen (veel taak en veel relatie)

M3-S3: Overleggen (weinig taak en veel relatie)

M4-S4: Delegeren (weinig taak en weinig relatie)