Website Bert Meijerink

Stadia in de ontwikkeling van een organisatie

In het Model Nederlandse Kwaliteit worden vijf stadia onderscheiden in de ontwikkeling van organisaties.

Per stadium verschuift het zwaartepunt van de organisatorische aandacht naar een volgend aspect:

1. De output, het product.

2. Voortbrengingsproces als geheel.

3. Totale organisatie, inclusief de ondersteunende processen.

4. Totale organisatie in relatie met leveranciers en klanten.

5. Verantwoordelijkheidsgevoel voor de samenleving als geheel.