Website Bert Meijerink

Stijlen Conflicthantering

Bij het aanpakken van conflicten worden vijf stijlen onderscheiden,

gerelateerd aan twee aspecten: de zorg voor de relatie en de zorg voor het resultaat.

Onderstaand treft u een overzicht aan van de vijf stijlen met een benoeming van de situatie

waarin de desbetreffende stijl het meest adequaat toepasbaar is.

Meegaan

* als je crediet wilt opbouwen;

 

Probleem aanpakken

* als commitment nodig is;

 

Compromis sluiten

* als het om een tijdelijke oplossing gaat;

 

Ontlopen

* als het probleem niet belangrijk is;

 

Doordrukken

* als vooral het resultaat telt.