Website Bert Meijerink

 

Strategisch gedrag

Strategisch gedrag (in tegenstelling tot ‘laissez-faire’) is gedrag (in de betekenis van actie) dat direct is gericht op het realiseren van doelstellingen.

Doelstellingen worden geformuleerd op drie niveau’s: basic, business en global level.

Gestreefd wordt naar een complementariteit van doelstellingen.

De dagelijkse realiteit vereist een situationele afweging en prioriteitstelling tussen de drie niveaus.