Website Bert Meijerink

SWOT-analyse

S = Strengths; W = Weaknesses; O = Opportunities; T = Threats

(Interne Sterkten en Zwakten gerelateerd aan externe Kansen en Bedreigingen)

De interne sterkten en zwakten kunnen worden opgespoord m.b.v. het 7S-model.

Voor de bepaling van de externe kansen en bedreigingenkan het 13S-model van Ruis worden gehanteerd.

De SWOT-analyse leidt tot strategische issues; dit zijn items die van vitale betekenis zijn voor de continuïteit van de organisatie.