Website Bert Meijerink

Teamfunctioneren

Kenmerkend bij teamfuctioneren is de interactie tussen elk van de teamleden.

Het betreft zowel taakgerichte (inhoud) als relatiegerichte (proces) communicatie.

De teamleider treedt op als procedure-bewaker.

Hij draagt tevens zorg voor de afstemming en integratie van de verschillende bijdragen van de leden van het team.