Website Bert Meijerink

Teamrollen

We onderscheiden drie dimensies en zes teamrollen.

* Tijd-gericht: Beheerder-Vernieuwer

* Ruimte-gericht: Theoreticus-Practicus

* Mens-gericht: Verzorger-Organisator

N.B. De Teamleider integreert.