Website Bert Meijerink

Vectoraal leidinggeven

Uitgangspunten zijn een Klus (blauw) en een Persoon (rood), uitgedrukt in twee dimensies: Taak en Relatie.

Leidinggeven (groen) wordt gedefinieerd als ‘aanvullen wat ontbreekt’ tussen

de kenmerken van de klus en de kwaliteiten van de persoon.

Aldus ontstaan er vier mogelijkheden voor de vectorale richting van leidinggeven.

Een plus-plus-vector ligt in het kwadrant van 'samenwerken'.

Een plus-min-vector en een min-plus-vector liggen in de twee kwadranten van 'onderhandelen.

Een min-min-vector ligt in het kwadrant van 'conflicthantering'.