Website Bert Meijerink

Verandermanagement

Verandermanagement maakt gebruik gemaakt van een aantal modellen: 7S-model, SWOT-analyse (13S-model) en het model van Projectmatig Werken.

Verandermanagement vereist een zorgvuldig te doorlopen proces van Plan Do-Check-Action (Besturingscyclus) opgedeeld in de volgende 9 stappen.

1. Analyse van de huidige organisatie m.b.v. het 7S-model (interne Sterkten en Zwakten)

2. Strategische verkenning m.b.v. het 13S-model (externe Kansen en Bedreigingen)

3. Vaststellen van de Strategische Issues

4. Beeldvorming van toekomstige organisatie (voor elk van de7 S-en)

5. Uit een vergelijking van 1 en 4 volgt het ‘Wat’ te veranderen/verbeteren/behouden

6. Per S vast te stellen het ‘Hoe’ te veranderen/verbeteren/behouden

7. Uitvoeren van verbeterprojecten volgens het model van Projectmatig Werken

8. Implementeren van de projectresultaten

9.Evaluatie en bijsturing