Website Bert Meijerink

Verbonden Mensbeeld

Menselijk Bewustzijn manifesteert zich in het Hier en Nu (tijd/ruimte-dimensie) .

De verbondenheid met anderen wordt weerspiegeld in de relationele dimensie.

Commitment met Hart en Ziel’.